Sprijin financiar întreprinderilor din domeniul HoReCa

Obiectivul programului

Reducerea impactului negativ asupra operatorilor economici, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Solicitanți eligibili

Se adresează întreprinderilor din industria ospitalității, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism care au fost afectate de pandemie în perioada martie-iunie 2020. 

Agențiile de turism licențiate care desfășoară activității conform codurilor CAEN: 

 • 7911 – Activități ale agențiilor turistice
 • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare

Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:

 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Activități eligibile

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea acestui domeniu prin: 

 1. a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia
 2. b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minimum 6 luni.

Valoarea grantului

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019. 

Prin schemă se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52. 583 structuri de alimentație și 5460 agenții de turism.

Bugetul schemei este estimat la 500 de milioane de euro, echivalent în lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro / întreprindere.

Termen limită

30 iunie 2021.