PNDR 6.2

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Obiectivele programului

Crearea de noi activități neagricole, în special pentru fermierii de mici dimensiuni, sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural.

Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Solicitanți eligibili

Fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată. 

Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului.

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-upuri).

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Sprijinul nerambursabil

Va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 

  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare 
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării contractului de finanțare

Valoarea grantului

  • 70.000 de euro / proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism
  • 50.000 de euro / proiect în cazul altor activități

Contribuția beneficiarului

În cazul subadministratorului schemei de minimis – 0%.

În cazul beneficiarului final al ajutorului de minimis – minim 10%.