Servicii

Why we are different?

Evaluare Afacere

Etapa de evaluare a unei afaceri este practic cea mai importanta parte a unui proiect de investitii. Aici se stabileste ce anume este fezabil, in ce domeniu si unde se poate obtine finantare pentru el. Practic, vom executa o parte sau toate din urmatoarele operatiuni:

– culegere şi prelucrare documente primare

– culegere şi prelucrare date şi informaţii privind proiectele de afaceri
– analize diagnostic a activităţii curente, documentarea costurilor de producţie
– realizarea şi prezentarea de scenarii de proiecte
– analiză comparată a fezabilităţii scenariilor

Întocmire documentații pentru accesare finanțări

Experienta echipei noastre ne face sa putem accepta intocmire de documentatii diverse: planuri de afaceri in vederea obtinerii de finantare bancara, proiecte cu fonduri europene nerambursabile, proiecte cu fonduri guvernamentale, studii de fezabilitate. Avand in vedere ca este din ce in ce mai greu sa obtii finantare, fie ea rambursabila sau nerambursabila, incercam sa ne sfatuim clientii sa apeleze la serviciile unor profesionisti pentru accesarea acestora.

Serviciile noastre sunt oferite pe baza analizei anterioare a afacerii. Folosindu-ne de datele culese cu acea ocazie, intocmim:
– previziunea contului de profit şi pierdere, previziunea fluxului de numerar, previziunea indicatorilor economico- financiari
– lucrări, studii, referate, sinteze pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de Beneficiar
– orice demersuri al căror efect direct sau indirect este obţinerea unei finanţări nerambursabile, prin credit sau de altă natură ale proiectelor Beneficiarului

Implementare Proiecte

Toate proiectele presupun implementare, fie ca sunt pentru obtinerea de finantari bancare, fie de fonduri nerambursabile. Implementarea presupune organizarea de selectii de oferte/licitatii, supravegherea achizitiilor si a platilor, rapoarte intermediare si finale, cereri de rambursare, managementul tuturor documentelor care implica finantarea/proiectul. 

Evaluare Afacere

Serviciile oferite se refera la contactarea institutiilor care pot finanta/co-finanta proiectele dumneavoastra, analiza comparativa a beneficiilor fiecarei oferte si asistenta la alegerea variantei optime, intermedierea relatiilor cu institutiile respective. De asemenea, oferim asistenta in identificarea de garantii pentru finantare (intermediem relatia cu Fondurile de Garantare, fie ca sunt de stat sau europene).