Schema de Ajutor de Stat Relansare Sector Cultural

Finanțări COVID

Conditii eligibilitate detaliate

Schema de Ajutor de Stat Relansare Sector Cultural (Organizatori Festivaluri si Evenimente Culturale, Librarii, Edituri)

(1) Beneficiarii eligibili sunt entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a) au calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv au personalitate juridică

b) au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020 conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea proiectului

d) nu se află în una din următoarele situații

  1. beneficiarul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale; 

2. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala, spalare de bani sau finantarea terorismului, infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, exploatarea prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice alta activitate ilegala care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internationali, inclusiv condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor nerambursabile (europene si/sau provenind de la donatori publici internationali) si a fondurilor publice nationale aferente acestora;

3. beneficiarul sau reprezentantul legal au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune legata de conduita lor profesionala;
4. beneficiarul sau reprezentantul legal au facut obiectul unei hotarari judecatoresti sau decizii administrative ramase definitive, cu privire la o abatere profesionala grava, deoarece au incalcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovati de orice conduita abuziva care le afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;
5. beneficiarul sau reprezentantul legal au furnizat informatii false furnizorului/administratorului Schemei, nu furnizeaza sau nu sunt in masura sa prezinte informatiile/documentele justificative solicitate in vederea selectiei proiectului pentru finantare;
6. beneficiarul sau reprezentantul legal se afla in orice situatie de conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/ europene in vigoare, care ar putea aparea in legatura cu apelul de proiecte;
7. beneficiarul sau reprezentantul legal au informat cu intarziere furnizorul/administratorul Schemei despre orice situatie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da nastere unui conflict de interese;
8. beneficiarul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/ de stat in cazul careia creanta nu a fost integral recuperata;
9. beneficiarul este intreprindere in dificultate. Solicitantul va completa Anexa nr. 2 la prezenta Schema – „Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in intreprindere in dificultate” ;
10. nu este partid politic, institutie religioasa sau cult religios recunoscut de stat, dupa caz, indiferent de forma de organizare;
11. respecta legislatia nationala si europeana in vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv in ceea ce priveste cumulul, asa cum acesta este definit in prezenta schema;
12. beneficiarul este direct responsabil pentru initierea, pregatirea, implementarea si sustenabilitatea proiectului;
13. beneficiarul dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinantarii ce ii revine din costurile eligibile ale proiectului, daca este cazul;
14. beneficiarul isi asuma obligatia de a informa imediat furnizorul in situatia in care proiectul/activitati din proiect este/sunt aprobat(e) la finantare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

Alte conditii pentru fiecare categorie de beneficiari

Masura A Organizatori Festivaluri – beneficiarul a organizat un festival cultural cu public in Romania, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

1. festivalul a fost organizat de ce putin 2 ori in ultimii 3 ani
2. festivalul are o durata de cel putin doua zile
3. ultima editie cu public a festivalului a fost organizata in 2019
4. editia 2020 a festivalului a fost anuntata si pusa in vanzare inainte de 15 martie 2020
5. festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – in functie de situatia epidemiologica)
6. beneficiarul detine marca inregistrata a festivalului la OSIM
7. festivalul are bilete vandute la editia din 2019

Masura B Organizatori evenimente culturale – beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public in Romania cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

1. ultimul eveniment cultural cu public a avut loc inainte de 15.03.2020
2. evenimentele organizate in anul 2019 pentru care s-au vandut bilete in Romania in valoare de peste 122.500 lei

Masura C Librarii – beneficiarul indeplineste urmatoarelor conditii cumulative:

1. in 2019, veniturile din vanzarea de carti in Romania reprezinta min 30% din total venituri
2. minim 50% din veniturile din 2019 au fost realizate prin librarii operate in spatii fizice accesibile publicului larg
3. a inregistrat o scadere a veniturilor in perioada martie-decembrie 2020 de minim 25% fata de aceeasi perioada din 2019
4. are un min de 2.000 de titluri expuse la vanzare si o varietate in domenii si edituri

Masura D – Edituri- beneficiarul indeplineste urmatoarelor conditii cumulative:

1. a avut in 2019 minimum 10 titluri expuse la vanzare si cel putin un contract de distribuire carte cu o librarie;
2. minim 50% din veniturile din vanzarea de carti din 2019 sa reprezinte min 50% din total cifra de afaceri a editurii
3. in 2019 a participat la cel putin un targ de carte.
i) Beneficiarul nu a primit in cursul anului 2019 finantare publica nerambursabila mai mult de 70% din venituri.
j) Beneficiarul nu primeste ajutor de minimis in cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sustinerea sectorului cultural.
k) Beneficiarul nu va primi sprijin financiar nerambursabil daca in dosarul de finantare prezinta informatii care nu corespund cu documentele suport depuse.
l) Beneficiarul de ajutor de stat care desfasoara activitati economice si neeconomice, are obligatia de a evidentia distinct aceste tipuri de activitati in contabilitate.

Masura E – Cinematografe- beneficiarul indeplineste urmatoarelor conditii cumulative

1. asigura o capacitate pentru cel putin o sala de cinematograf de minimum 50 de locuri;
2. functioneaza in regim public de vanzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel putin 8 luni pe an

Detalii cheltuieli eligibile ajutor de stat sector cultural

A & B – organizare festivaluri & organizare evenimente culturale

• 1. cheltuieli cu inchiriere scenotehnica (scene, sunet, lumini, LED screens, proiectoare, generatoare etc.);
• 2. cheltuieli cu inchiriere logistica (corturi, garduri, toalete, amenajari interioare – backstage, inchiriere mobilier, structuri usoare temporare – e.g. layher, portafloor, generatoare) ;
• 3. cheltuieli cu onorariile artisti care au avut cel putin 1 reprezentatie artistica in Romania in cursul anul 2019;
• 4. cheltuieli de promovare, productie publicitara si difuzare a activitatilor culturale din proiect;
• 5. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
• 6. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect, de exemplu foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creatie (grafica, video etc), digital (app, web, store).
• 7. cheltuieli cu plata utilitatilor
• 8. cheltuieli aferente ratelor de leasing si ratelor de credit

C. Librarii

• 1. cheltuieli cu achizitia stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru achizitia de carte, din care 20% sa provina de la edituri mici si minim 20% sa fie carti ale unor autori romani;
• 2. cheltuieli legate de logistica (transport, depozitare);
• 3. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
• 4. cheltuieli cu achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale;
• 5. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect.

D. Edituri

• 1. cheltuieli pentru productia de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru productia de carte si min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori romani;
• 2. cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;
• 3. costuri de logistica (transport, depozit);
• 4. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
• 5. cheltuieli cu achizitia/inchirierea de active corporale si necorporale;
• 6. cheltuieli cu serviciile necesare derularii activitatilor culturale din proiect
• 7. cheltuieli cu utilitatile
• 8. cheltuieli aferente de leasing si ratelor de credit

E. Cinematografe

• 1. costuri legate de achizitionarea drepturilor de exploatare pentru film romanesc si european-min 50% din valoarea ajutorului ;
• 2. costuri pentru promovare, productie publicitara si difuzare;
• 3. alte cheltuieli in vederea distribuirii filmului (securitate, servicii paza, curatenie etc.)
• 4. cheltuieli cu utilitatile
• 5. cheltuieli aferente de leasing si ratelor de credit