Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

Programul național de digitalizare
a întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectivul programului

Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;

Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

Solicitanți eligibili

ADR-urile, în calitate de subadministratori ai schemei de minimis. 

Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt IMM-urile din alte sectoare de activitate decât TIC.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile cu active corporale și necorporale pentru digitalizarea activității

Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli cu servicii de consultanță

Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică

Cheltuieli pentru auditare intermediară / finală a proiectului

Valoarea grantului

Variabil, în funcție de regiune.

Suma maximă finanțată pentru o aplicație de proiect selectată este de 100.000 de euro, suma minimă finanțată este de 30.000 de euro.

Contribuția beneficiarului

În cazul subadministratorului schemei de minimis – 0%.

În cazul beneficiarului final al ajutorului de minimis – minim 10%.

Termen limită

Apel nelansat.