PNDR 6.4

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Obiectivele programului

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale.

Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației din mediul rural și diminuarea disparităților dintre mediul rural și cel urban.

Solicitanți eligibili

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente în spațiul rural;

Microîntreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate din spațiul rural care fac dovada cofinanțării;

Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întrepirnderi mici. 

Sprijinul nerambursabil

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului.

Valoarea grantului

  • nu va depăși 200.000 de euro / beneficiar / 3 ani fiscali
  • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis